Fasadbesiktning och takbesiktning i Stockholm

Takbesiktning i Stockholm av plåttekniksexperter

Fasadbesiktning och takbesiktning i Stockholm kan du nu får utförd av professionella plåttekniksexperter. Du kan få hjälp med statusbesiktning i Stockholm och med entreprenadbesiktning i Stockholm med omnejd. Genom att låta en erfaren yrkesperson inom plåtteknik utföra detta.

Så här utför du en fasadbesiktning och takbesiktning i Stockholm på enklaste sätt. Om du är fastighetsägare i Stockholm är det viktigt att känna till att det ställs krav på att du ser till så din fastighet håller ett bra skick. Det är därför bra att regelbundet utföra både takbesiktning och fasadbesiktning samt att det bra att se till så att du utför en entreprenadbesiktning efter utförd entreprenad.

Fasadbesiktning med erfaren plåtkonsult i Stockholm

Har du en fastighet i Stockholm så är det bra att du ser till så att denna håller det skick som det är tänkt. Du bör därför utföra en fasadbesiktning samtidigt som en takbesiktning.

Detta ger i många fall en indikation, på om du behöver planera in en renovering längre fram och kan budgetera in den bättre. Genom att utföra planerade renoveringsarbeten så kan du spara på det mer akuta underhållet som oftast inte är kostnadseffektivt.

Denna besiktning utförs av en fastighetsbesiktigare i Stockholm och syftar till att identifiera eventuella säkerhetsrisker med byggnadens utsida i merpart. Fastighetsbesiktigaren kommer att leta efter saker som exempelvis sprickor eller smulande murbruk.

Dessa kan även upptäcka eventuella lösa tegelstenar eller trasiga fönster, men även hur eventuell plåtteknik är utförd. Samt i vilket skick dessa plåtarbeten befinner sig i. Om några problem upptäcks är fastighetsägaren ansvarig för att reparera dessa på ett fackmannamässigt sätt.

Entreprenadbesiktning i Stockholm

Har du anlitat en entreprenör? Då kan det som fastighetsägare utan byggnadstekniska kunskaper vara svårt att avgöra utförandets kvalitét på arbetet. Med en erfaren entreprenadbesiktning får du en tydlig indikation om entreprenören utfört arbetet på det sätt som ni avtalat. Det kommer även göra att det är enklare att påvisa om det skulle dyka upp något längre fram.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *