Certifierad energiexpert och U-värdesberäkningar

Energiberäkningar för nybyggnad

En certifierad energiexpert hjälper dig med energiberäkningar för nybyggnad av hus och villa. Det kan vara komplicerat att få ett bygglov, men med hjälp av professionella kan det bli mycket enklare där behovet av en energiberäkning är en del av tillståndsansökan.

Typiskt sett behöver alla byggnader som kräver tillstånd också en verifierad energiberäkning. Detta för att säkerställa att byggnaden är effektiv och uppfyller alla krav. En certifierad energiexpert kan hjälpa till med denna beräkning och se till att allt är i ordning innan den lämnas in till kommunen.

Det här spelar in i en energiberäkning för nybyggnad

Det finns många faktorer som spelar in för att ta fram en korrekt energiberäkning. Byggnadstypen, klimatet och till och med de material som används kan alla spela en roll. Genom att arbeta med professionella kan du vara säker på att din beräkning blir korrekt och uppfyller alla standarder.

Energiberäkningar finns i olika former

Håller du på att ansöka om bygglov, se till att kontakta en expert på området för att få hjälp med energiberäkningen. Det finns experter som kan hantera alla typer av projekt och se till att allting görs på rätt sätt.

En energiberäkning kallas även energibalansräkning men även former av energibehovsberäkningar. Genom att kontakta en expert på energiberäkningar kan du få hjälp med U-värdesberäkningar, och alla typer av energiberäkningar för din fastighet.

Energiberäkningarna ger en indikation på möjliga åtgärder framåt

Energiberäkning är en process där man räknar ut hur mycket energi som behövs för att driva en byggnad under ett helt år. Vid beräkningen tas hänsyn till energiförlusterna från byggnaden, t.ex. genom fönster, väggar och grunden, samt till eventuella energitillförsel, t.ex. från solen eller från apparater.

Genom att göra denna beräkning kan du få en uppfattning om hur mycket energi din byggnad använder under ett år och hur mycket du behöver bekosta.

Boverket har vissa krav på hur mycket energi en byggnad får förbruka på ett år. Hur mycket energi som behövs för uppvärmning varierar beroende på var i Sverige du bygger. Vid beräkning av energianvändningen är det viktigt att ta hänsyn till var byggnaden ligger så att resultatet blir korrekt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *