Läkarintyg för ADD, Asperbergers och ADHD

Läkarintyg för ADD, Aspergers och ADHD

Känner du en närstående som nyligen har fått diagnosen ADD, Aspergers eller ADHD? Om så är fallet kanske du känner dig överväldigad och osäker på vad du ska göra härnäst. Du är inte ensam. Detta kan vara en svår tid både för den person som har fått diagnosen och för deras familj och vänner.

För att reda ut skillnaderna kommer vi att behöva reda ut vad ADD, Aspergers och ADHD är samt ge några tips om hur du bäst kan stödja någon som har fått diagnosen. Ett exempel på detta kan vara att hitta ett meningsfullt arbete och för att ge stöd till en ansökan kan ett läkarintyg för ADD, Asperbergs och ADHD i Stockholm.

Största skillnaderna mellan ADD, Aspbergers och ADHD

Det kan råda en viss förvirring kring tillstånden ADD, Aspergers och ADHD. Många känner inte till skillnaden mellan dessa och antar att de är nästan samma innebörd. Men det finns tydliga skillnader mellan och krävs en professionell bedömning för diagnos, har du redan diagnosen idag och behöver ett läkarintyg så kan du boka en tid hos lakarintyg.se som finns både i Stockholm och Falun och du kan få hjälp med snabba läkarintyg i Stockholm på en av dessa kliniker.

Vad är skillnaden mellan ADD och ADHD

ADD, betyder Attention Deficit Disorder och ADHD Attention Deficit Hyperactive Disorder och det skiljer i sig kortfattat i två saker, att det ena tillståndet är hyperaktivt. Vilket i det breda perspektivet om just motsvarigheter, kan ge två helt olika personer rent beteendemässigt. Den ena kan te sig väldigt lugn utåt sett medans den andra ofta kan ha svårare för att var just lugn och fokuserad.

Vad är Autism/Aspergers

För en person med Asperger så kan det påverka hur man förstår och fungerar tillsammans med andra människor. Det kan även vara så att fokuset är mer på en viss sak eller område. Vissa av egenskaperna kan försvåra och vissa saker kan således även kännas jobbiga för individen med tillståndet.

När krävs ett läkarintyg för ADD, Aspbergers och ADHD

Det kan vara en fördel att vid ett jobbsökande berätta om du har något av dessa tillstånd och på så sätt faktiskt få ett arbete som passar dig bättre. Som anhörig kan du hjälpa till med att boka in ett sådant möte och bistå så att personen får hjälp att informera sin framtida arbetsgivare. På så sätt kan du berätta om vilka styrkor som din anhöriga har. Det kan även vara bra att när den anhöriga behöver hjälpa till med ett läkarintyg för körkort för tillstånden och diagnoserna ADD, Aspberger och ADHD.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *